"جوان طلبه‌ای" در عصر "انقلاب اسلامی"

بایگانی

باسمه تعالی

در این صفحه مطالب هر دوره برای استفاده عموم قرار میگیرد.


1. دوره پیشرفت اسلامی یا توسعه غربی سال 1392

2. دوره کادر سازی یکم - فعالان تربیتی-